Národný bezpečnostný úrad

+Vedúca osoba
Roman Konečný
riaditeľ
od 1.6.2019
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2001

Národný bezpečnostný úrad od svojho vzniku 1. júla 2001 sídli na Budatínskej ulici v Bratislave. Zriadenie úradu historicky súvisí s rokovaniami o vstupe Slovenskej republiky do EÚ a NATO, v rámci ktorých vznikla požiadavka na vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá by zodpovedala za ochranu utajovaných skutočností a šifrovú ochranu informácií. Úrad začal pôsobiť 1. novembra 2001 prevzatím potrebných kompetencií od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

+Adresa
Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30
851 06 Bratislava
tel.: +421 2 68691 111
e-mail: podatelna@nbu.gov.sk
https://www.nbu.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 046 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 277 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.6.2019
Roman Konečný
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.