87 %
Vynikajúce
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
91 %100 %78 %74 %96 %
Ján Tóth
predseda
od 18.9.2020
77 %
Veľmi dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
73 %100 %76 %82 %65 %
momenálne bez vedúcej osoby
76 %
Veľmi dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
91 %50 %80 %77 %60 %
Ivan Fiačan
predseda
od 17.4.2019
69 %
Veľmi dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
67 %100 %71 %94 %29 %
Peter Kažimír
guvernér
od 1.6.2019
69 %
Veľmi dobré
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
69 %56 %78 %62 %69 %
Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
od 2.8.2017
61 %
Veľmi dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
77 %75 %33 %64 %63 %
Peter Kovařík
prezident
od 1.9.2020
61 %
Veľmi dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
68 %100 %44 %41 %65 %
Ivan Marták
predseda
od 21.9.2020
60 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
59 %75 %71 %63 %31 %
Mária Patakyová
verejný ochranca práv
od 29.3.2017
57 %
Dobré
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
83 %56 %22 %59 %60 %
Miroslav Hlivák
predseda
od 14.9.2017
56 %
Dobré
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
62 %38 %56 %72 %44 %
Andrej Juris
predseda
od 9.7.2020
56 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
59 %25 %80 %71 %21 %
Karol Mitrík
predseda
od 21.5.2015
55 %
Dobré
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
61 %25 %78 %60 %25 %
momenálne bez vedúcej osoby
55 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
67 %0 %78 %59 %29 %
Ján Mazák

od 23.4.2020
51 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
68 %50 %49 %46 %25 %
Ján Pálffy
predseda správnej rady
od 15.3.2019
49 %
Dobré
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
63 %100 %33 %56 %13 %
Tibor Menyhart
predseda
od 1.7.2011
48 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
82 %25 %39 %49 %17 %
Marta Danielová
predseda
od 9.11.2016
48 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
59 %100 %33 %49 %13 %
Alexander Ballek
predseda
od 24.11.2016
47 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
59 %50 %44 %50 %25 %
momenálne bez vedúcej osoby
45 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
59 %50 %11 %57 %54 %
Adrián Szabó
riaditeľ
od 17.4.2019
44 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
50 %25 %44 %46 %46 %
Pavol Hudák
predseda
od 1.1.2020
42 %
Dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
59 %75 %11 %63 %17 %
Roman Konečný
riaditeľ
od 1.6.2019
37 %
Dostatočné
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
45 %25 %56 %26 %13 %
Vladimír Pčolinský
riaditeľ
od 16.4.2020
37 %
Dostatočné
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
27 %0 %22 %61 %79 %
Jiří Žežulka
prezident
od 1.12.2020
34 %
Dostatočné
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
45 %4 %44 %35 %17 %
Gabriela Bartošová
generálna riaditeľka
od 3.4.2020
28 %
Dostatočné
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
36 %0 %22 %54 %17 %
Ján Rudolf
predseda
od 14.5.2020
23 %
Dostatočné
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
Suverenita a ukotvenie v ústavePlatyVýberové konanie
27 %0 %22 %38 %17 %
Tibor Guniš
generálny riaditeľ
od 15.5.2020