Ukazovatele

I.Obsadenie a postavenie predsedu úradu / členov riadiaceho orgánu
I.1.1Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôbI.2.1K obmene členov dochádza postupneI.2.2Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmiI.3.1Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánomI.4.1Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérovI.5.1Zákonom stanovené vzdelanostné kritériáI.5.2Zákonom stanovené kritériá praxeI.5.3Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnostiI.6.1Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcieI.7.1Dĺžka mandátuI.8.1Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len razI.9.1Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
II.Odvolanie vedúceho úradu / členov riadiaceho orgánu
II.1.1Odvolanie je možné v prípade taxatívne stanoveného odôvodneniaII.1.2Odvolanie z funkcie je možné iba v prípade rozhodnutia kontrolného orgánuII.1.3Odvolanie je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo činnostiII.2.1Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
III.Suverenita
III.1.1Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SRIII.2.1Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)III.3.1Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniachIII.4.1Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitoluIII.5.1Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)III.6.1Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcieIII.7.1Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)III.8.1Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
IV.Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
IV.1.1Inštitút radyIV.2.1Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánomIV.3.1Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérovIV.4.1Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úraduIV.5.1Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena radyIV.6.1Členovia rady nesmú byť zamestnancami úraduIV.7.1K obmene členov dochádza postupneIV.8.1Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenieIV.9.1Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
V.Platy
V.1.1Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnancaV.2.1Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionáriV.3.1Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postavených funkcionárov (zamestnancov)V.4.1Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
Upraviť rebríček
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021
Inštitúcia
1
82 %
57 %
100 %
100 %
89 %
2
82 %
89 %
100 %
71 %
70 %
3
79 %
78 %
100 %
75 %
68 %
4
77 %
67 %
100 %
88 %
59 %
5
70 %
52 %
75 %
75 %
89 %
59 %
6
62 %
57 %
0 %
88 %
41 %
7
60 %
33 %
100 %
88 %
31 %
8
56 %
30 %
25 %
88 %
78 %
37 %
9
53 %
30 %
25 %
63 %
89 %
39 %
10
50 %
56 %
75 %
50 %
18 %
11
50 %
44 %
75 %
38 %
67 %
28 %
12
49 %
65 %
25 %
63 %
16 %
13
48 %
37 %
25 %
75 %
43 %
14
46 %
59 %
25 %
25 %
67 %
35 %
15
45 %
44 %
75 %
38 %
35 %
16
38 %
44 %
25 %
50 %
17 %
17
33 %
44 %
75 %
13 %
11 %
18
16 %
11 %
0 %
13 %
34 %