Ústav pamäti národa

+Vedúca osoba
Ján Pálffy
predseda správnej rady
od 15.3.2019
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2003

Ústav pamäti národa (ÚPN) je jednou z najmladších inštitúcií na Slovensku. Hoci snaha o jeho založenie pretrvávala počas celého obdobia od pádu komunistickej totality v Novembri ´89, politická vôľa v spoločnosti sa pre takýto krok našla až v roku 2002. Vtedy slovenský parlament schválil tzv. zákon o pamäti národa, ktorého autorom bol prvý predseda správnej rady ÚPN Ján Langoš. Prijatý zákon je hlavným východiskom pre činnosť ústavu. Súčasťou jeho preambuly je zmienka o povinnosti štátu "sprístupniť utajenú činnosť represívnych orgánov v dobe neslobody 1939 – 1989 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zločinmi a terorom proti nositeľom odlišných názorov, deštrukciu tradičných princípov vlastníckeho práva a zneužívanie výchovy, vzdelávania vedy a kultúry na politické a ideologické účely", ako aj "učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné zákony"

+Adresa
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 59300 363
e-mail: info@upn.gov.sk
https://www.upn.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 368 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 419 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 15.3.2019
Ján Pálffy
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.