Úrad inšpekčnej služby

+Vedúca osoba
Peter Scholtz
riaditeľ
od 16.6.2021
+Základné informácie

Rok vzniku: 2019

Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (s účinnosťou od 1. februára 2019). V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Finančnej správy /colníkov/ (s účinnosťou od 1. januára 2020). Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra Slovenskej republiky úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

+Adresa
Úrad inšpekčnej služby
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel.: +421 9 61043 851
e-mail: uis@minv.sk
https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 330 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 366 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 16.6.2021
Peter Scholtz
do 16.6.2021
odvolanie z funkcie
od 17.4.2019
Adrián Szabó
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.