Slovenský pozemkový fond

+Vedúca osoba
Ján Marosz
generálny riaditeľ
od 15.10.2021
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1991

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

+Adresa
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
811 04 Bratislava
tel.: +421 2 20941 000
e-mail: info@pozfond.sk
https://pozfond.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 2 893 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 658 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 15.10.2021
Ján Marosz
do 14.10.2021
odvolanie z funkcie
od 26.5.2021
Jana Štilichová
do 22.5.2021
vzdanie sa funkcie
od 3.4.2020
Gabriela Bartošová
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.