Slovenská informačná služba

+Vedúca osoba
Michal Aláč
riaditeľ
od 6.5.2021
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

SIS v rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení získava a zákonom ustanoveným príjemcom poskytuje informácie o najzávažnejších ohrozeniach ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti, ako aj informácie zamerané na ochranu zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu. SIS sa podieľa na odvracaní bezpečnostných hrozieb proti Slovenskej republike, členským štátom EÚ a NATO, ako aj na ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva. SIS aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.

+Adresa
Slovenská informačná služba
Vajnorská 39
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 44259 021
e-mail: info@sis.gov.sk
https://www.sis.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: neuvedený
Priemerná mzda zamestnancov: neuvedená

Vývoj počtu zamestnancov nie je dostupný.
História vedúcich osôb
od 6.5.2021
Michal Aláč
do 18.3.2021
odvolanie z funkcie
od 16.4.2020
Vladimír Pčolinský
HodnotenieOdporúčania

Žiadne odporúčanie.

Pre vami zadanú inštitúciu sa v našej databáze zatiaľ nenachádza žiadne odporúčanie.